Grafos S.A. Arte sobre papel desde 1934
 
Divendres 21 de Juny de 2024 00:14:29
El web de Barcelona
Español  Catalán  Inglés  Francés  Alemán
 
Politica

POLITICA

Des de 1934 Grafos ha basat la seva polica d'empresa en la QUALITAT. La qualitat del producte com una actitud d'empresa, que la diferencia clarament al mercat.


COMPROMIS

Aquest ferm compromis amb la qualitat, unit a una orientació de servei al client i per altra banda a una constant renovació tecnologica, fan de Grafos una empresa que 75 anys despres d'iniciar la seva activitat continui sent un ferm referent en el mon de les arts grafiques.

I per a conseguir això, no hi ha hagut formules magistrals, solsament “feina ben feta” per sobre de tot,  tenint   “cura del detall” a cada proces, cada feina, cada dia.

Aquesta orientació de servei al client, pasa per tenir els nostres centres de producció en funcionament 24 horas diarias, durant 365 dies l'any, pero encara va mes enllà,  aportem un valor afegit al client, buscant solucions, col.laborant en els seus proyectes, aportant experiencia, coneixement, etc… per obtenir el millor dels productes al millor cost.  “Som part activa a la seva cadena de negoci”.