Grafos S.A. Arte sobre papel desde 1934
 
Dimecres 29 de Maig de 2024 02:15:17
El web de Barcelona
Español  Catalán  Inglés  Francés  Alemán
 
Politica

IMPRESSIO

En esta pagina podra veure l'equip que tenim disponible pel proces d'impressio digital.


EQUIP D'IMPRESSIO

DENOMINACIO
COLORS
FORMAT MINIM
FORMAT MAXIM
FORMAT MAXIM IMPRESION
 
 Roland 705
5 + bar.acril.
340 x 480
740 x 1.040
703 x 1.040
 
 Roland 905
5 + bar.acril.
600 x 840
1.020 x 1.420
1.010 x 1.420
 
 Planeta
2 col. / 1+1
600 x 1.000
1.120 x 1.620
1.110 x 1.620
Línea
 
 
 
 
1.095 x 1.620
T/R
 Roland 804
4
600 x 1.050
1.200 x 1.600
1.190 x 1.600
 
 KBA 162
4
600 x 920
1.200 x 1.620
1.190 x 1.620
 
 KBA 162
5
600 x 920
1.200 x 1.620
1.190 x 1.620
 
 KBA 162
5
600 x 920
1.200 x 1.620
1.190 x 1.620
 
 KBA 162
5
600 x 920
1.200 x 1.620
1.190 x 1.620