Grafos S.A. Arte sobre papel desde 1934
 
Divendres 21 de Juny de 2024 01:46:34
El web de Barcelona
Español  Catalán  Inglés  Francés  Alemán
 
Politica

ENCUADERNACIO

En aquesta pagina presentem una relacio detallada de la maquinaria que interve en el process d'encuadernació.


EQUIP D'ENCUADERNACIO

DENOMINACIO
 
FORMAT MINIM
FORMAT MAXIM
AMPLE PRODUCTE - MAX / MIN
 Maq. Tapes Horaüf
 
190 x 130
380 x 680
 
 Guillotina Polar 172
 
 
1720
 
 Guillotina Schneider
 
 
1120
 
 Guillotina Polar 78
 
 
780
 
 Plegadora Stahl 52
 
100 x 150
520 x 840
 
 Plegadora MBO 112
 
420 x 500
1.120 x 1.650
2ª 81 - 3ª 61
 Plegadora Stahl 78
 
100 x 200
780 x 1.170
 
 Plegadora Sthal 122
 
500 x 600
1.200 x 1.620
2ª 107 - 3ª 78
 Plegadora Stahl 142
 
500 x 600
1.420 x 1.600
 
 Plegadora MBO 142
 
500 x 600
1.420 x 1.650
2ª 112 - 3ª 76
 Plegadora Stahl 142
 
500 x 600
1.420 x 1.600
 
 Grapadora
 
100 x 145
280 x 375
 
 Alçadora
 
100 x 140
305 x 450
27 est. + 2 man.
 Multiplex
 
75 x 150
320 x 420
24 est. + 2 man.
 Cosidora Inventa
 
80 x 120
320 x 385
 
 Cosidora Astronic
 
75 x 150
320 x 420
 
 Cosidora Astronic
 
75 x 150
320 x 420
 
 Starbinder
 
100 x 140
305 x 420
3 / 60
 Guill. Tril. Merit
 
100 x 140
320 x 410
 
 Tren Kolbus
 
100 x 125
275 x 365
4 / 70
 Normbinder
 
100 x 140
305 x 530
2 / 80
 Guillotina Trilateral '04
 
100 x 100
300 x 420
2 / 80
 Tren Kolbus '04
 
100 x 100
280 x 375
2 / 80
 
Apaisat
 
305 x 370
30
 Sobrecubertes (Tamany sob.)
 
300 x 125
900 x 390
Solap. 15 / 5 cm.
 Retractiladora Hugo Beck
 
150 x 150
480 x 480
1 / 150
 Retractiladora
 
150 x 150
400 x 400
1 / 250